Menu Sluiten

Jobcoaching (UWV)

Voor wie? 

Jobcoaching is er voor klanten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt die extra ondersteuning nodig hebben op de werkvloer. Daarnaast kan het voor werkgevers soms lastig zijn om hun werknemer optimaal te kunnen begeleiden. Jobcoaching is dan de oplossing.

Inhoud en resultaat

Jobcoaches van Solvid Werkt richten zich op de persoonlijke ondersteuning op de werkvloer. Het doel van jobcoaching is dat onze klant leert om zijn of haar taken / werkzaamheden zo zelfstandig mogelijk uit te kunnen voeren zodat de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind wordt. Op het moment dat de klant start met een (proef)plaatsing, start ook de inzet van onze jobcoach door middel van ‘persoonlijke ondersteuning’ op de werkvloer.


Onderdelen die binnen dit traject aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld:    

  • Het stimuleren van de zelfredzaamheid;  
  • Het helpen om kennis, vaardigheden en zelfstandigheid in de functie uit te breiden;
  • Het aanleren van (werk)handelingen;  
  • Leren omgaan met waarden en normen op de werkvloer; 
  • Afstemming van de balans tussen werk en de situatie thuis.

Het resultaat van  jobcoaching: Aan het eind van een geslaagde jobcoaching kan de klant zelfstandig – zonder inzet van de jobcoach – zijn of haar werk uitvoeren.

Ons succes:

  • Door de jaren heen hebben wij geleerd dat onze individuele aanpak op de werkvloer resulteert in minimale uitval en verzuim bij onze klanten. Daarnaast is gebleken dat een groot aantal van onze klanten, na inzet van jobcoaching, een vast dienstverband krijgen. We kunnen hierdoor spreken van een succesvolle en duurzame arbeidsrelatie.

Om deze successen te bereiken vinden wij het zeer belangrijk om niet alleen zicht te hebben op de werk gerelateerde zaken, maar zijn wij ook op de hoogte van de leefsituatie van onze klant en de eventueel daaraan gekoppelde problematiek. We helpen de klanten dus in hun zelfredzaamheid en middels job coaching proberen we de afstand tussen hen en de arbeidsmarkt te verkleinen.